דלג לתוכן

מכרז 12/2020

מכרז 12/2020

מכרז 12/2020

הודעה בדבר מכרז פומבי מספר 11-12.2020

מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמכי מכרז 12/2020 למתן שירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה המקומית קדימה צורן

פרסום מודעת מכרז 12/2020

מסמך הבהרות מס' 1 מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מסמך הבהרות מס' 2 מכרז פומבי מס' 12/2020 לשירותי הכנת פרוגרמה כללית למבני ציבור בשטח המועצה, עבור המועצה המקומית קדימה צורן

The Butterfly Button