דלג לתוכן

מכרז 9/2020

מכרז 9/2020

מכרז 9/2020

הודעה על מכרז פומבי מס' 9/2020 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

מכרז פומבי מספר 09.2020 לביצוע עבודות איטום מבנים – החזקה ושבר

קובץ הבהרות מס' 1 למכרז פומבי מס' 2020/9 לביצוע עבודות איטום מבנים – אחזקה ושבר עבור המועצה המקומית קדימה צורן

The Butterfly Button