דלג לתוכן

פרוטוקולים וישיבות מועצה

פרוטוקולים וישיבות מועצה

פרוטוקולים וישיבות מועצה

פרוטוקולים י. מועצה 2021
פרוטוקולים י. מועצה 2020
פרוטוקולים י. מועצה 2019
פרוטוקולים י. מועצה 2018
פרוטוקולים י. מועצה 2017
פרוטוקולים י. מועצה 2016
פרוטוקולים י. מועצה 2015
פרוטוקולים י. מועצה 2014
פרוטוקולים י. מועצה 2013
פרוטוקולים י. מועצה 2012
פרוטוקולים י. מועצה 2011
פרוטוקולים י. מועצה 2009
פרוטוקולים י. המועצה 2010

קבצים נוספים

מס' שם הורדה
1 לא מן המניין - 48 21/12/2010
2 לא מן המניין - 47 21/12/2010
3 לא מן המניין - 46 14/12/2010
4 לא מן המניין - 45 17/11/2010
5 לא מן המניין - 44 17/11/2010
6 לא מן המניין - 43 12/10/2010
7 לא מן המניין - 42 05/08/2010
8 לא מן המניין - 41 27/07/2010
9 לא מן המניין - 40 07/06/2010
10 לא מן המניין - 39 25/05/2010
11 לא מן המניין - 38 25/05/2010
12 לא מן המניין - 37 25/03/2010
13 לא מן המניין - 36 09/03/2010
14 לא מן המניין - 35 01/03/2010
15 לא מן המניין - 34 01/03/2010
16 לא מן המניין - 33 23/02/2010
17 לא מן המניין - 32 23/02/2010
18 לא מן המניין - 31 26/01/2010
19 מן המניין - 23 14/12/2010
20 מן המניין - 22 09/11/2010
21 מן המניין - 21 12/10/2010
22 מן המניין - 20 21/09/2010
23 מן המניין - 19 13/07/2010
24 מן המניין - 18 07/06/2010
25 מן המניין - 17 11/05/2010
26 מן המניין - 16 13/04/2010
27 מן המניין - 15 09/03/2010
28 מן המניין - 14 15/02/2010
29 מן המניין - 12 12/01/2010

תושבים יקרים !

אנו שמחים להשיק את האתר החדש של המועצה.  האתר בתקופת הרצה