דלג לתוכן

מכרזים 2023

מכרזים 2023

מכרזים 2023

מכרז פומבי מס' 8/2023 – לאספקת תוכנה ממוחשבת לניהול מערכות שכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים

מס': 8/2023
תאריך פרסום: 27/08/2023
תאריך אחרון להגשה: 09/10/2023

מכרז פומבי מס' 06/2023 – להפעלת קפטריה נגררת (פוד-טראק) בחטיבת ביניים הרצוג

מס': 06/2023
תאריך פרסום: 27/06/2023
תאריך אחרון להגשה: 20/07/2023

מכרז פומבי מס' 04/23 – להפעלת קפטריה נגררת (פוד- טראק) בתיכון עודד

מס': 04/2023
תאריך פרסום: 29/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 06/07/2023

מכרז פומבי מס' 03/23 – למתן שירותי ייעוץ בתחום הביטוח

מס': 03/23
תאריך פרסום: 02/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 30/05/2023

מכרז פומבי מס' 01/23 – מכרז מערכות מידע לפיקוח וניהול קנסות

מס': 01/23
תאריך פרסום: 24/01/2023
תאריך אחרון להגשה: 28/02/2023
דילוג לתוכן The Butterfly Button