דלג לתוכן

מכרזי כ"א ודרושים

מכרזי כ"א ודרושים

מכרזי כ"א ודרושים

שאלון אישי למועמד 2023

תאריך פרסום: 01/01/2023

דרוש/ה מ"מ מזכירת מחלקת רישוי וקידום עסקים ופיקוח

מס': 02/24
תאריך פרסום: 14/04/2024
תאריך אחרון להגשה: 07/05/2024

קול קורא לתפקיד: תומכ/ת חינוך סייע/ת גני ילדים- סבב, כוננות באגף החינוך

תאריך פרסום: 05/12/2023

דרושים/ות סייע/ת גני ילדים, סייע/ת רפואי/ת, סייע/ת פדגוגי/ת, חונך/ת צמוד/ה לילד/ה

דרושות ודרושים חונכות וחונכים צמודים לילד וסייעות מילוי מקום על פי קריאה

תכנית שנתית – לשנת 2023 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום

The Butterfly Button