דלג לתוכן

מכרזי כ"א ודרושים

מכרזי כ"א ודרושים

מכרזי כ"א ודרושים

שאלון אישי למועמד 2023

תאריך פרסום: 01/01/2023

דרושים פנימי/פומבי – מספר 20/2023 – מ"מ מנהל/ת מדור חינוך ומכרזי כ"א, 100% משרה

תאריך פרסום: 21/05/2023
תאריך אחרון להגשה: 01/06/2023

דרושים/ות סייע/ת גני ילדים, סייע/ת רפואי/ת, סייע/ת פדגוגי/ת, חונך/ת צמוד/ה לילד/ה

מכרז פנימי/פומבי מספר 2022/3 לתפקיד סייע/ת פדגוגי/ת בחינוך המיוחד בינוני קשה

דרושות ודרושים חונכות וחונכים צמודים לילד וסייעות מילוי מקום על פי קריאה

תכנית שנתית – לשנת 2023 להעסקת אנשים בעלי מוגבלויות

דרושים בעלי מקצוע להתנדבות בשעת חירום

דילוג לתוכן The Butterfly Button